Veliki servis klime

VELIKI SERVIS PODRAZUMEVA:

* Servis klime sa skidanjem turbine unutrašnje jedinice
– i pranjem iste