Montaža klime

Ugradnja klima uređaja najčešće predstavlja najveći problem. Nestručnom ugradnjom se najčešće gubi garancija, a najveći broj kvarova klima uređaja nastaje usled loše ugradnje. Ovde su prikazani osnovni postupci ugradnje, ali to ne znači da se savetuje nestručnim licima da po koracima montiraju uređaj. Za dobru montažu su neophodni stručnost, specijalizovan alat i uređaji koji se ne mogu zameniti klasičnim kućnim. Iako je u startu malo veća cena isplatiće se ubrzo u eksploataciji.

Savet za mesto ugradnje klime – Klima servis Frigomanex

Klima servis će Vam u samom startu predočiti najoptimalnije mesto ugradnje klime u Vašem prostoru, ponudićemo Vam više mogućnosti bez obzira na težinu ugradnje klime po nas, predočićemo Vam prednosti i mane pojedinih mesta, a Vi ćete sami doneti konačnu odluku i izbor će biti Vaš, a ne za nas najlakši. Pogrešno doneta odluka o mestu ugradnje klime Vam može doneti niz nezadovoljstava koje će na kraju imati rezultat ponovnog premeštanja klima uređaja i duplog troška, ili gubitka prava na garanciju. Na dosta mesta smo bili i premeštali klima uređaj mušterijama koje su izabrale loš klima servis za ugradnju klime i tu eventualno u startu možda jeftiniju montažu plaćali duplo.

Što se tiče same ugradnje postupak nije komplikovan, ali mora imati određena pravila u postupku ugradnje.

Vrši se montaža nosača unutrašnje jedinice, vrši se montaža nosača spoljne jedinice, spajaju se jedinice bakarnom instalacijom (za svaku klimu različito – određen promer) i međuveznim kablom, obavezno VAKUUMIRANJE  instalacije, pa tek onda puštanje u rad. Vakuumiranje se vrši da bi se izbacio višak vazduha i vlage iz sistema, koji može da šteti radu i efikasnosti uređaja, pa može da naškodi i samom kompresoru.

OSNOVNI SASTAVNI DELOVI

I Unutrašnja jedinica
* Okvir prednjeg panela
* Prednji panel
* Filter vazduha iza prednjeg panela
* Usmerivači vazduha i ventilator
* Kadica
* Elektronika
* Daljinski upravljač

II Spoljašnja jedinica
* Ventili
* Ventilator
* Kompresor

III Vezivanje
* Bakarne cevi
* Izolacija za bakarne cevi
* Konekcioni kabl
* Napojni kabl i Utičnica

Proveriti da li su isporučeni svi neophodni delovi koji se nalaze u specifikaciji uz uređaj