korisni saveti

1-Koliko unutarnja jedinica mora da bude odmaknuta od plafona
Unutarnja jedinica sa gornje strane kroz rešetke treba da uvlači vazduh iz prostorije koji će hladiti odnosno grejati tako da bi bilo poželjno da bude odmaknuta od plafona oko 10cm

2-Da li unutarnja jedinica treba da ima nagib na jednu stranu zbog oticanja vode ili ne
Unutarnja jedinica treba da bude postavljena u libeli a sama kadica za prihvat vode unutar klime je pod određenim padom.

3-Na koju stranu mogu da izlaze cevi iz unutarnje jedinice   

Cevovod tj instalacija iz klime mogu da izlaze levo,desno ispod klime i direktno iz klime kroz zid .Po izlasku levo i deno iz klime cevi se mogu saviti i na gore što ne važi i za crevo za odvod kondezata koje u odnosu na dno klime mora celom trasom da ima pad osim ako nema ugradjena pumpa za kondezat

4-Može li unutarnja klima da visi sa plafona
Ukolko sitacija tako zahteva klimu je moguće okačiti ” L ” profilima na plafon tako na ima razmak od plafona i da stoji normalno u odnosu na plafon

5-Da li napojni kabal može da se produži
Napojni kabal može da se produži kablom odgovarajućeg preseka ( npr 1,5 mm za klime 12 -tice)tako da sastav bude unutar klime i nastavak bude propisno povezan i izolovan.

6-Kolika može da bude udaljenost,tj dužina instalacije između unutarnje i spoljnje jedinice
preporučena udaljenost unutarnje i spoljnje jedinice je do 10 m mada u ekstremnim slučajevima kada smo prinudjeni na to instalacija može biti i duža .Klima je fabrički napunjena freonom za instalaciju do 5 m a preko toga je treba dopuniti freonom

7-Može li spoljnja jedinica da bude viša ili niža u odnosu na unutarnju
Spoljnja jedinica može biti i niža i viša u odnosu na unutarnju ,ukoliko je viša treba na svaka 3m praviti sifon na cevovodu kako se ulje iz kompresora ne bi vraćalo u unutrašnju jedinicu

8-Da li spoljnja jedinica može biti na zatvorenoj terasi ili na tavanu
Spoljnja jedinica mora da ima izmenu vazduha tako da mora da bude u otvorenom prostoru

9-Mora li spoljnja jedinica da bude odmaknuta od zida
Mora da bude odmaknuta od zida kako bi mogla da uvlači vazduh sa zadnje strane klime (greške se posebno prave kada se radi fasada na zidu gde je već postavljena klima i stiroporom se suzi prostor izmedju klime i zida)

10-Može li spoljnja klima da se postavi na pod bez nosača sa zida
Spoljnja jedinica moze da se stavi i na pod ali sa distancerima od 10-tak cm kako bi mogla da otiče voda iz klime kad je na grejanju .