Garancija

ŠTA ZNAČI GARANCIJA?

* Garancija na montažu NOVE klime: imate 1 do 2 godine garanciju na klimu koju mi ugradimo
(dužina trajanja garancije zavisi od marke klime i uvoznika) kao ovlašćeni servis.

* Garancija na urađen servis 12 (dvanaest) meseci – Podrazumeva produžavanje fabričke garancije –
– za klime koje je ugradio naš servis ili bilo koji ovlašćeni servis za tu delatnost (od 5 do 7 godina, dužina trajanja garancije zavisi od marke klime i uvoznika, što je iskazano na garantnom listu).

* Garancija na urađen servis – Za Uređaje koje nisu u fabričkoj garanciji – ne postoji
(jer je servis čišćenje i provera ispravnosti rada samog uređaja).
ALI KOD NAS imate 3 (tri) meseca podrazumeva da UZ odrađen servis u našem Servisu, u slučaju kvara imate 1 (jedan) besplatan dolazak (uz račun od servisa priložen na uvid) i konstataciju kvara na klimi na kojoj je servis rađen (u to ne ulazi nestručno rukovanje daljinskim upravljačem – taj dolazak se naplaćuje), dok se popravke (ukoliko se isplate) plaćaju po cenovniku.

* U slučaju da majstor-serviser dođe i ustanovi kvar na uređaju, a vi niste u fabričkoj garanciji ili servisnoj, i niste u mogućnosti da odmah rešite problem, naplatiće se dolazak i dijagnostika (po važećem cenovniku).

* Garancija kod popravke i zamene delova odnosi se na odrađen posao ili deo koji je zamenjen,  NE NA CEO UREĐAJ. i može biti od 3 do 6 meseci.

* U slučaju reklamacije u obavezi smo da u roku 7 (sedam) radnih dana izađemo na teren, od dana prijema reklamacije.

* Garancija u slučaju montaže ili premeštanja polovnih klima uređaja  (van fabričke garancije) – U tom slučaju sam korisnik daje/POTPISUJE izjavu da pristaje da mu se ugradi / premesti polovan klima uređaj na njegovu volju i insistiranje, određene marke i modela i da za isti Servis ne snosi odgovornost i ne daje garanciju za dalji rad uređaja nakon obavljenog posla (montaže ili premeštanja). Tom izjavom odriče se prava na reklamaciju na rad uređaja nakon ugradnje/premeštanja uređaja. Ugradnju / premeštanje pristaje da regularno plati po cenovniku servisa, bez obzira na ishod rada uređaja. Sve dalje radove na klima uređaju, u slučaju neispravnosti nakon ugradnje / premeštanja plaća o svom trošku po cenovniku servisa.